Tanulási, magatartási és figyelemzavarral küzdő
 
        gyermekek és szüleik figyelmébe ajánljuk
 
    C.BA. programunkat

 

  
 A program a tanulási, magatartási, főleg dyslexiás zavarokkal küzdő gyermekeken segít széleskörű és sokoldalú elméletre támaszkodva a gyakorlatban, de minden gyermeknek ajánljuk, akinek tetszik ez a tanulási lehetőség.
A program tartalmaz:
- mozgásterápiát, amely a tanuláshoz szükséges idegkapcsolatokat erősíti meg,
- mentálhigiénés programotamely feszültségoldást is tartalmaz,
- pozitív megerősítést, önismeretet, önbizalomnövelést, amely az eredményes
  tanuláshoz szükséges és a legjobb képességeket fejleszti,

- felzárkóztatást, amely ismeretek lemaradásának hátrányát szünteti meg,

   valamint a tanulási módszerek elsajátítását biztosítja.

 

Az iskolaterápia eredményeit folyamatosan vizsgáljuk, értékeljük.
A módszer kifejlesztése és sikeres gyakorlati alkalmazása az intézmény alapítója és fenntartója Czeinerné dr. Bükki Mária nevéhez fűződik. Tapasztalatait a Tanulási és magatartási zavarok újszerű kezelése, avagy hátsó padból az elsőbe c. könyvében összegezte.
 
 Az iskolaterápia kiscsoportokban alkalmazható, rugalmas természete miatt minden oktatási rendszerhez jól illeszthető. A tananyag tartalmát nem érinti.

A gyakorlatban alkalmazott újszerű és komplex jellege miatt rendkívül hatékony. Széleskörű elterjesztésével sok kisgyermeken és családjaikon segíthetünk. Az iskolaterápia eredményorientáltsága miatt külföldön - Németországban ? tartott tapasztalatcsere és előadás keretében a módszer átvétele folyamatban van. Tanulóink viselkedésében és tanulási előmenetelében bekövetkezett ugrásszerű változás tartósnak bizonyult.
 
Szolgáltatásaink:
1. Iskolarendszerű oktatás /Első osztálytól nyolcadik osztályig./
2. Hathetes intenzív terápia /Ez idő alatt a tanulók választhatnak, hogy maradnak a 
   saját iskolájukban,
vagy tanulmányaikat intézményünkben folytatják./

3. Iskolaelőkészítés

4. Tanácsadás és pedagógiai személyiségvizsgálat

5. A módszer megismertetése pedagógiai tréning keretében

6. Előadások

7. Nyári intenzív terápia

8. Úszás, korcsolyázás

             

 

A különszolgáltatások havi hozzájárulási díja a 2008/2009. tanévben 40.000 Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Oldalmenü
Naptár