A székesfehérvári C.B.A. programmal működő C.B.A. Magán Általános Iskola 1990-ben kezdte meg működését egy bérelt osztályteremben mindössze 6 tanulóval. Az iskla alapítója Czeinerné dr. Bükki Mária, pedagógus, a C.B.A. program kidolgozója.  Az indulás évében már megkétszereződött a tanulók száma. Egy pedagógiai asszisztens és néhány óraadó pedagógus látta el az oktatási teendőket. A következő évben már 28-ra nőtt a tanulók száma. 1992-ben az akkor még nem önálló intézményben működős iskola léte veszélybe került a bérleti lehetőség megszűnésével. Dönteni kellett az iskola és a gyermekek további sorsáról. Sor került egy saját épület megvásárlására, amelyben az iskola ma is müködik, közel 70 tanulóval.

       Iskolánk szándéka az, hogy megkeresse minden gyermek tehetséges vonását, pozitív tulajdonságát és ezt próbálja erősíteni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a gyermekben meghatározóvá váljon egy pozitív irányú belső késztetés nyomán kialakult kép, s megpróbáljon ehhez igazodni. Teljesítménye ezáltal javul, önmagához képest igazán rendkívüli teljesítményt nyújt a tanulmányi munkájában, valamint magatartásában is pozitív változás következik be.

       Az iskola célja, hogy komplex pedagógiai tevékenységgel olyan ép értelmű, ép intellektusú, más fogyatékos pl. képességeik alatt teljesítő tanulók gondozása, integrált iskolai nevelése, oktatása, személyiségük fejlesztése, akik írási (dysgraphia), olvasási (dyslexia), magatartási nehézségekkel küzdenek, vagy matematikai (dyscalculia) gondolkodásuk, esetleg mozgáskoordinációjuk életkoruknak nem megfelelő, értelmi képességeik az enyhe értelmi fogyatékosság határértéke körül mozog, fogyatékosságuk mellett más tulajdonságukban átlagos vagy annál jobb képességűek (pl. technikai, alkotó fantázia). Ezek mellett megvalósul a tanulók egészségügy és pedagógiai ellátása, a tanulók rendszeres oktatása az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig bezárólag, illetve felkészítésük az életkezdéshez szükséges ismeretekre.Oldalmenü
Naptár